Český šampion práce

Dne 1. 11. 2019 byl Beátě – Béatrice Cannelle Réglisse d´Elisabeth udělen titul

Český šampion práce – lovecký výkon

a to na základě výsledků:

KZVP – I. cena CACT

KPZ – I. cena CACT (vítěz zkoušek)

VZPR – I. cena CACT