Úspěchy našich odchovů

Artuš ze Zaječího skoku

OVVR – I. cena, vítěz zkoušek

Klubová výstava KCHLS – 2x V

Alfréd ze Zaječího skoku

OVVR – II. cena

Andělka ze Zaječího skoku